Den nye Familien Danmark: dit, mit og vores

Tidligere talte man om Familien Danmark som værende med mor, far, børn, villa, Volvo og vovse. I dag kan man stadig tale om Familien Danmark, men nu vil man oftere tale om dine, mine og vores børn. Den nye familieform skal derfor rumme både skilsmisser og bonusfamilier – og uanset om man som familie kommer med en større bagage eller ej, så gør man altid klogt i at sikre sig selv og hinanden bedst muligt. Her kommer begreber som ægtepagt ind i billedet.

Ægtepagten er ikke en falliterklæring

Mange anser det at oprette en ægtepagt som begyndelsen på slutningen. For hvis man allerede er begyndt at spekulere i, hvad der skal ske, når man går fra hinanden, kan man så ikke ligeså godt kaste håndklædet i ringen allerede?

Ægtepagten bør ses i forlængelse af familie- og arveretten, og bør ikke kun tænkes i forhold til separation og skilsmisse, hvor man som ægtefæller skal til at dele børn og bopæl i to. Også i tilfælde af død træder ægtepagten i kraft. Ægtepagten bør ses som en sikkerhed for begge parter, så man bedst muligt kommer igennem svære tider. Ægtepagten er en skriftlig aftale mellem ægtefællerne, hvor man på forhånd kan tage stilling til eventuelt formuefællesskab og bodeling, hvis man har særlige ønsker til dette. Det er derfor ikke en falliterklæring at indgå en ægtepagt, men det bør snarere ses som et udtryk for en ansvarstagen.

Skriv hinanden ind i testamenterne

Lever I derimod i et papirløst forhold, indgår I ikke automatisk i et formuefællesskab. Ønsker I derimod i et papirløst forhold at sikre hinanden, er det nødvendigt at udarbejde et testamente, hvor I begunstiger hinanden – det er nemlig ikke tilstrækkeligt at være samboende. Er man ikke gift, er man – ifølge loven – ikke hinandens nærmeste pårørende.